Know the Truth

“Know the Truth”

(Text in English further down)

Förra veckan hade jag nöjet att närvara vid en fantastisk föreläsning av Gordana Biernat; författare, Oprah’s Supersoul 100 lärare, tänkare och talare (@MyPowertalk).

Jag lärde känna Gordana för några år sedan, och har alltid tyckt att hon var en väldigt mjuk och varm person att ha i sitt sällskap, men vid den tidpunkten visste jag inte mycket om mindfullnes och medvetenhet. Jag kommer fortfarande ihåg en  mycket intressant sak som hon sade till mig då, som öppnade mina ögon och hjälpte mig att förstå att vi är alla olika, för att naturen har skapat oss olika. Vad hon sa var:

Föreställ dig en man som öppnar kylskåpet och letar efter smöret. Efter en liten stund kallar han på sin fru ”Var finns smöret?”, kvinnan svarar från andra rummet ”Det står på andra hyllan, bredvid osten”, mannen ”Nej, det finns inte här”, kvinnan ställer sig upp från soffan, kommer fram till kylskåpet, utan att titta, sträcker handen och tar smöret, och ger det till sin man”. Detta beteende är grundat av naturen, sedan tusentals år tillbaka. Män var tvungna att ha tunnelseende för att gå och jaga och föda familjen, kvinnor var kvar i byn/lägret och var tvungna att ha koll på alla barn och allting runt omkring.

I förhållanden, särskilt hos småbarnsföräldrar, är det väldigt enkelt att bli irriterad på varandra om småsaker. Men Gordanas korta berättelse har verkligen hjälpt mig att förstå, något som borde vara självklart. Vi är olika. Förståelse och kommunikation är allt. Till och med varje person har en kvinnlig och manlig sida, hur mycket av det, det är väldigt individuellt personligt. Det är bra att vara i harmoni med dig själv och inte försöka att vara någon annan. Det var  kloka ord av Gordana som har gjort min vardag bättre. När jag nu har förstått det, blev det så naturligt.

Gordana har mycket mer att lära oss. Hennes insikter inriktar sig mot varje enskild person, men hjälper också att förstå andra och hitta sig själv i vardagen samt i förhållanden. Hennes budskap är att lyssna på sig själv. Då kan allt vara möjligt. Det finns inga gränser och det är vi som bestämmer över det.

var nöjd med dig själv, njut av livet, sprid kärlek, då svarar världen med kärleken! ”Dröm om ditt liv och lev din dröm!” har hon sagt. Lys, det finns tillräckligt mycket mörker i världen. Lys för dig själv med ditt eget ljus och andra kommer att se det.

Jag rekommenderar verkligen att läsa hennes bok ”Sanningen finns inom dig” och om ni har möjlighet så gå och lyssna på en av hennes föreläsningar.

 

“Know the Truth”

Last week, I had the pleasure to participate in an amazing lecture by Gordana Biernat, writer, Oprah SuperSoul 100 Teacher, thinker and speaker (@MyPowertalk).

I got to know Gordana a few years ago. I always thought she was a very soft and warm person to be in company with, but I did not know much about mindfulness and awareness then. I still remember an important thing she told me, which opened my eyes and helped understand that we are different because nature has made us different. She said:

Imagine a man who opens the fridge and looks for the butter. After a little while, he calls his wife, “Where is the butter?”, The woman answers from the second room “It is on the second shelf next to the cheese”, the man “No, it is not here”, the woman stands up from the sofa, comes to the fridge, she stretches the hand without looking and takes the butter, and gives it to her husband “. This is founded by nature, thousands of years back. Men had to have tunnel vision to go hunting and feed the family, women were left in the village / camp and had to keep an eye on all the children and everything around.

In relations, especially in between parents with small children, it is very easy to get annoyed on each other by small things. But Gordana’s short story has really helped me understand something that should be obvious, natural. We are different. Understanding and communication are everything. Every person has a female and male side, how much of each varies individually. It is good to be in harmony with yourself and do not try to be someone else.

These were wise words from Gordana that has made my everyday life better. Once I understood it, it became so natural.

Gordana has much more to share with us. Her wisdom focuses on every single person, but also helps to understand others and find ourselves in everyday life as well as in relationships. Her message is to listen to ourselves, then everything can be possible. There are no limits and it is we who decides about that.

So be happy with yourself, enjoy life, spread love, then the world answer with love! “Dream your life and live your dream!” she said. Shine, there is enough darkness in the world. Shine for yourself, with your own glow and others will see it.

I really recommend reading her book “Know the truth” and if you have the opportunity, go and listen to one of her seminars.