Millame respekterar din integritet och har en integritetspolicy som beskriver de olika typer av personlig information vi samlar in, samt hur vi använder denna information, med vilka vi delar den samt de rättigheter och valmöjligheter enskilda personer har gällande vår användning av deras information.

De uppgifter som du uppger via webb shoppen, vid bokning av en rådgivning/workshop, eller vid en personlig kontakt med rådgivaren lagras enbart i vår databas för att vi ska kunna administrera din beställning, eller förbereda rådgivnings tillfälle. Rådgivaren har tystnadsplikt. Vi garanterar att dina uppgifter inte kommer att användas i andra sammanhang eller av andra företag. Vårt dataregister samkörs inte med register från tredje part. Dina uppgifter kommer inte att lagras längre än nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra förpliktelser mot dig. All insamling och behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL). Med personuppgifter avses alla uppgifter som kan användas för att identifiera en person, till exempel namn, hemadress och e-postadress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som vidtas med personuppgifter såsom exempelvis insamling, lagring och bearbetning. Enligt personuppgiftslagen 1998:204 (PuL) får ingen registrering ske utan personens medgivande.

Vad är GDPR?

GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation som träder i kraft 25 maj 2018 vars mål är att skydda medborgares personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Förordningen kommer att påverka alla organisationer som antingen är baserade på eller bedriver verksamhet inom EU. Förordningen kommer att ge individer större rättigheter och kontroll över sina uppgifter med hjälp av samtycke samt befogenhet att få tillgång till, rätta till eller radera information som hålls och rätten att bli informerad.

Att skydda Millames kunder är en grundläggande del av vår affärsverksamhet.

Personuppgifter som Millame hanterar är till nedan ändamål:

  • Inköp i butiken – lagras enligt bokföringslagen 7 år
  • Information angiven förre rådgivningstillfälle raderas direkt efter rådgivning har skett, förutom uppgifter som behövs till bokföring
  • Förlossnings brev och förlossningsberättelse sparas anonymt i utbildningssyfte, om inte föräldrar vill att de ska raderas

Våra kunder har alltid rätt att se över sina personuppgifter som lagras och be Millame att radera de (gäller inte personuppgifter som lagras enligt bokföringslagen).

Vid frågor kontakta info@millame.se

Läs gärna mer på:
https://gdpr.se/
https://www.datainspektionen.se/