Doula Services

Vill ni förbereda er innan förlossningen, föda med mig som Doula eller behöver ni hjälp efter förlossningen med amning, anknytning, spädbarnsskötsel och barn-bärande? Jag guidar er med glädje under resan till att bli förälder.

Kontakta mig för mer information och för att boka introduktionsmöte som är kostnadsfritt och är inte bindande. Jag stödjer er på svenska, engelska eller polska.

Doula Services:

– FÖDA MED DOULA (se nedan för mer inf0)– introduktionsmöte, förlossningsförberedande samtal 2 träffar, doula jour 2 veckor, förlossningsstöd, efter förlossning träff, telefon/mobil/digital stöd, en sjal under 4 veckor
– POSTPARTUM DOULA – stöd under spädbarnstiden, rådgivning anpassad till era behov; tex hjälp och stöd med amning, anknytnings- och spädbarnsskötsels frågor, introduktion till ergonomisk bärande, bearbetning av förlossning.
– PRENATAL DOULA– rådgivning anpassad till era behöv, tex fysiologisk förlossning och viktigt information kopplat till detta, stress- och smärthantering, smärtlindring (medicinsk och icke medicinsk f.ex. andningstekniker, massage), förlossningsplan, föda utan rädsla, positioner, tid efter förlossningen (f.ex. amning, anknytning), barn bärande.

Föda med Doula

Föda med Doula paket är byggd av nedan delar:

  • Introduktionsträff – kostnadsfritt och inte bindande. Ni har möjlighet att träffa mig för att ta reda på om våra personkemi stämmer, vilken är viktigt för att ni ska känna er trygga med mig. Jag berättar lite mer om det vem är Doula och vad jag gör. Ni har möjlighet att presentera era önskemål. Efteråt bokar vi tid till nästa möte och sätter ett plan.
  • Förlossningsförberedande samtal – 2 träffar (eller mer) enligt behov; vi utgår från era önskemål. Ämne som vi kan prata om eller träna: fysiologisk förlossning och viktigt information kopplat till detta, stress- och smärthantering, smärtlindring (medicinsk och icke medicinsk f.ex. andningstekniker, massage), förlossningsplan, föda utan rädsla, positioner, tid efter förlossningen (f.ex. amning, anknytning).
  • Förlossningsstöd – 2 veckor jour innan beräknat datum, när Doula är tillgängligt för er dygnet rund. Stöd under hela förlossningen.
  • Efter förlossningsstöd – 1 träff (eller mer enligt behov) – hjälp och stöd med amnings-, anknytnings-, spädbarnsskötsels frågor, introduktion till ergonomisk bärande.
  • Kontinuerlig stöd och kontakt via telefon.
  • En möjlighet till att låna en sjal utan extra kostnad – 2 veckor innan och 2 veckor efter beräknad datum, se Köpvillkor för mer information.

Vill du veta mer? Välkommen till Blogg/Förlossning:

Doulaeffekten
Vem är en Doula?