Fördelar med att bära

Genom att hålla våra barn nära, uppfyller vi deras mest grundläggande behov. Närhet ger  trygghet och med den följer magi. Fördelarna med att hålla barn nära är:

 • Barnets andning stabiliserar sig och anpassar sig till förälderns bröstkorgsrytm
 • Barnets kroppstemperatur stabiliserar sig – föräldern hjälper bebisen att reglera kroppstemperaturen
 • Det ger möjlighet att snabbt kunna tolka och svara på barnets signaler
 • Det ger anknytning till barnet mycket lättare både för mamma och pappa (även för adopterade barn)
 • Det underlättar början av amningen
 • Barnet kan upptäcka världen från en trygg plats, vilket stimulerar dess utveckling och förstärker dess självkänsla
 • Barnen visar mindre tendens för att utveckla kolik, de skriker mindre – närhet ger naturlig smärtlindring. När vi samtidigt bär bebisen då ger rörelsen av vår kropp massage till bebisen och hjälper matsmältnings system att sätta igång.

Till detta tillkommer även bärsjalens fördelar:

 • Ger barnet möjlighet att delta i dagens aktiviteter
 • Ger möjlighet att bära barnet och samtidigt vara aktiv (båda händerna fria)
 • Ergonomisk både för barn och den som bär
 • Flexibel: en bärsjal ger möjlighet att bära på många olika sätt
 • Funktionell: en bärsjal kan användas från nyfödda upp tills när föräldrarna inte orkar längre och barnet vill inte vara buret
 • Modernt – många färger, mönster, tyg, design

© Olga Rokicinska / Millame 2016