Tag Archives: kurser

Amningskurser

AmningskurserJag verkligen älskar att hålla amningskurser. Jag är så glad att få träffa dem fantastiska föräldrar och vara en pytte
liten del av deras resa. Det är jag tacksam för. Alla mina grupper är olika men lika härliga. När sista träffen kommer, så känns det verkligen tråkigt. Jag är så stolt över föräldrar som vill vet mer för att kunna förbereda sig till det nya livet.

Amningensfrekvens minskar tyvärr i Svergie sakta men säkert. Varför händer det?

I Sverige födes 110 000 – 115 000 barn varje år. Vid 6 månaders ålder helammas bara 14,5 % av barn, med rekommendationer 6-månaders helamning. Det finns bara drygt 100 hjälpmammor/hjälppappor i hela Sverige.

Med amningskurser vill vi öka kunskapen kring amning och hjälpa föräldrar att få färre amningsproblem. Jag önskar själv att jag har gått den kursen innan min dotter födes. Alla föräldrar skulle göra det och kurserna skulle vara gratis i hela Svergie.

Vill ni hjälpa till? Stöd Amningshjälpen genom att bli medlem här: http://www.amningshjalpen.se/bli-medlem.
Bli hjälpmamma/hjälppappa/amningsrådgivare http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/hjalpmamma-bli

 

I really love to hold breastfeeding courses. I’m so happy to meet these amazing future parents. All my groups are different but equally wonderful. I’m so proud of parents who want to know more in order to prepare themselves for this new life to come.

Breastfeeding rates decrease unfortunately in Sweden. Why does it happen?

110,000 – 115,000 children are born each year in Sweden. At 6 months of age only 14.5% of children breastfeed fully, with recommendations 6-month exclusive breastfeeding. There are just over 100 breastfeeding advisors at Amningshjälpen in Sweden.

With nursing courses, we want to increase knowledge about breastfeeding and help parents to have fewer breastfeeding problems. I wish that I have had participated in this course myself before my daughter was born. All parents should do that, and the courses should be available free of charge in whole Sweden.

Would you want to help? Support Amningshjälpen by becoming a member here: http://www.amningshjalpen.se/bli-medlem. Become breastfeeding advisor: http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/hjalpmamma-bli

 

Amningskurs

AmningskursFörra veckan hade jag min debut som kursledare för Amningskurs för blivande föräldrar i Malmö. Jag var nervös men jag tror att det gick verkligen bra. Jag är väldigt glad att kunna hjälpa till blivande föräldrar att förbereda sig till den viktiga rollen och nya liv.

Amningskurser i Skåne är finansierade av Region Skåne och gratis för föräldrar. Det är ett samarbete mellan Sensus studieförbund, Amningshjälpen och Region Skåne. Vi är verkligen tacksamma för det! Kursens mål är att öka kunskapen, stärka föräldrarnas självförtroende när det gäller amning, samt minska amningsproblem.

Just nu finns nya datum för amningskurser i Malmö med start 13:e juni och 21:e juni. Anmäl dig så fort som möjligt, för att kurser är väldigt populära!

Kort information hittar ni också under Amning på Millame sida.

 

Last week it was my debut as course leader for Breastfeeding Course in Malmö!