Tag Archives: Kerstin Uvnäs Moberg

Bära barn konferens 2017 – The Swedish Babywearing Conference 2017

En vecka har gått sedan den första Bära barn konferens i Sverige. Jag träffade fantastiska människor, lika inspirerade eller mer än jag! Äntligen träffade jag Ulrika! Tusen tack för den dagen. Alla föreläsningar var så intressanta att tiden bara flög iväg! Tack till Mel Cyrille, Dr. Henrik Norholt och Kerstin Uvnäs Mober. Jag kommer att skriva separata post om varje föreläsning, dela med er lite information samt mina tankar.

A week has passed since the first Babywearing Conference in Sweden. I met amazing people, just as inspired or even more than me! At last I met Ulrika! Thank you very much for that day. All lectures were so interesting that the time just flew away! Thanks to Mel Cyrille, Dr. Henrik Norholt and Kerstin Uvnäs Mober. I will write separate posts about each lecture and share with you some information as well as my thoughts.

 

Bära barn konferens 2017 – The Swedish Babywearing Conference 2017

Så spännande! Bära barn konferens 2017 i Stockholm närmar sig! Jag hoppas verkligen att ni har inte missat det. Om ni har gjort det, så anmäl er asap :-). Konferensen arrangerar Ulrika Casselbrannt / Nära Bebis.

Under en heldag kommer vi att lyssna, prata och diskutera bara bärande.

Länk till Facebook event Bära barn konferens – The Swedish Babywearing Conference 2017

Föreläsningar och paneldiskussion kommer att ske på engelska. Föreläsare:

  • Kerstin Uvnäs Moberg – en läkare och professor med inriktning på oxytocinets helande effekter.
  • Dr. Henrik Norholt – medlem i “The World Association of Infant Mental Health”, studerade effekterna av barnbärande sedan 2001.
  • Mel Cyrille – doula, bärabarnconsult

Ses där 🙂

So exciting! Swedish Babywearing Conference 2017 in Stockholm is coming soon! I really hope you have not missed it. If you have, please sign in asap :-). The conference organizes Ulrika Casselbrannt / Nära Babis.

During this day we will listen, talk and discuss just and only babywearing.

Link to Facebook event Bära barn konferens 2017 – The Swedish Babywearing Conference 2017

Lectures and panel discussion will take place in English. Lecturer:

  • Kerstin Uvnäs Moberg – a doctor and professor focusing on the healing effects of oxytocin.
  • Dr. Henrik Norholt – member of The World Association of Infant Mental Health, studied the effects of child bearing since 2001.
  • Mel Cyrille – Doula, Bear Child Consultant

See you there 🙂