Svensk Riksorganisation för Ergonomiskt Barnbärande

Jag är glad och stolt att meddela att Sverige har äntligen fått en förening som ska sprida kunskap i samhället om barnbärande. Svensk Riksorganisation för Ergonomiskt Barnbärande kommer att skapa också en gemensam plattform för konsulter/coacher samt samla den kunskap och kompetens som finns inom ämnet.

SREB behöver vår hjälp och stöd.

I am happy and proud to announce that Sweden has finally a babywearing association. Swedish National Babywearing Association will spread knowledge in society about babywearing and create a common platform for coaches as well as gather the knowledge and skills in the subject.

SREB needs our help and support.

http://www.sreb.nu/

Facebook: https://www.facebook.com/sreb.nu/

Instagram: https://www.instagram.com/sreb.nu/?hl=sv

E-mail info@sreb.nu

 

Tags: , , ,