Spontan rygg kurs

ryggKurs160329

I tisdags tränade vi på att knyta på ryggen… bland annat :-).
så mycket man kan göra med bara ett tygstycke!

On Tuesday we trained back carries … among other things :-).
One wrap, so many uses!

Malmö, 2016-03-29