9. Spänn tyget bit för bit, börja från ändan som ligger närmst din kropp, sen den andra. Börja från kanten som ligger vid din nacke.