10. Lägg tyget längs barnets sidor och korsa under rumpan, guida dem bakåt under barnets ben, samt knyt en enkelknut bakom din rygg.