Boob Camp Sep 2017

(Text in English further down)

På slutet av september firade Amningshjälpen Skåne alla medlemmar och hjälpmammor. Amningsjälpen ville tacka oss för det fantastiska jobbet vi gör för att främja amningen. Meddlemar samlades på Ullstorp Stugor redan på fredag och hela helgen var fylld av mingel, amnings prat, ideer, förälesnigar och workshops. Jag kunde tyvärr inte vara med hela helgen, men jag hade den ära att prata om bärsjalar, bärande i samband med amningen.

Aktiviteter under Boob Camp:

  • Föreläsning om amning, stress och mindfulness
  • Workshop amma och bära
  • Poesiläsning av Marit Olander
  • Workshop Amningskonst
  • Samtal om tungband och munmotorik

Bli meddlem i Amningshjälpen och hjälp oss att främja amningen!

Ullstorp Stugor kan jag varmt rekommendera som utflykt ställe till hela familjen. En Fantastisk gård med fina stugor om man vill övernatta, nära till naturen, barnen kan hjälpa till vid djur matningen. Den ligger också i närheten av Skånes Djurpark!

 

At the end of September, Breastfeeding Assosiation Amningsjälpen in Skåne wanted to thank all members and consultans for the amazing job they do to promote breastfeeding. Members gathered at Ullstorp Cottages already on Friday and the whole weekend was filled with mingle, breastfeeding talk, ideas, lectures and workshops. Unfortunately, I could not be there the whole weekend, but I had the honor of holding the workshop about babywearing while breastfeeding.

Activities:

  • Lecture on breastfeeding, stress and mindfulness
  • Workshop about babywearing while breastfeeding
  • Poetry reading by Marit Olander
  • Workshop Brestfeeding Art
  • Conversation about decreased lingual mobility

Become one of us and join Amningshjälpen to help us promote breastfeeding!

I can highly recommend Ullstorp Cottages as a getaway place for the whole family. It is a beautiful farm with nice cabins if you want to spend the night, close to nature, the children can help feeding the animas. Iit is as well located near Skåne Zoo!

 

 

Tags: , , , , , , , , ,