Bära barn konferens 2017 – The Swedish Babywearing Conference 2017

En vecka har gått sedan den första Bära barn konferens i Sverige. Jag träffade fantastiska människor, lika inspirerade eller mer än jag! Äntligen träffade jag Ulrika! Tusen tack för den dagen. Alla föreläsningar var så intressanta att tiden bara flög iväg! Tack till Mel Cyrille, Dr. Henrik Norholt och Kerstin Uvnäs Mober. Jag kommer att skriva separata post om varje föreläsning, dela med er lite information samt mina tankar.

A week has passed since the first Babywearing Conference in Sweden. I met amazing people, just as inspired or even more than me! At last I met Ulrika! Thank you very much for that day. All lectures were so interesting that the time just flew away! Thanks to Mel Cyrille, Dr. Henrik Norholt and Kerstin Uvnäs Mober. I will write separate posts about each lecture and share with you some information as well as my thoughts.

 

Tags: , , , , , , , ,